نشریات فرهنگی اجتماعی

اتفاق

صاحب امتیاز: مهرداد عربلو

مدیر مسئول: مهرداد عربلو

سردبیر: مهرداد عربلو

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود اتفاق 2

 

آفتاب

صاحب امتیاز: کانون آفتاب

مدیر مسئول: مرضیه جاویدی

سردبیر: علیرضا دهقانی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود آفتاب 4

پسرونه دخترونه

صاحب امتیاز: مهرداد عباسی

مدیر مسئول: مهرداد عباسی

سردبیر: مهرداد عباسی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

 

پیک صبا

صاحب امتیاز: سیده مرضیه سجادی

مدیر مسئول: سیده مرضیه سجادی

سردبیر: سیده مرضیه سجادی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود پیک صبا 2

تمیم

صاحب امتیاز: مجمع دختران مسلمان

مدیر مسئول: زهرا حسن زاده

سردبیر: زهرا هاشمی آزاد

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود تمیم 9

توشه ی امید

صاحب امتیاز: انجمن وفاق و توسعه دانشجویان

مدیر مسئول: محمدرضا قاسمی

سردبیر: ایمان سالخورده

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود توشه ی امید 1

رایحه صلح

صاحب امتیاز: کانون هلال احمر مدیریت فرهنگی

مدیر مسئول: محدثه اثنی عشری

شورای سردبیری: فاطمه خامه گیر و محمد مارشال پیرغیبی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود رایحه صلح 4

روان نویس

صاحب امتیاز: محمدامین بدخشان

مدیر مسئول: محمدامین بدخشان

سردبیر: مرضیه اسلاملو

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود روان نویس 2

زاویه

صاحب امتیاز: سید وحید گنجیانی

مدیر مسئول: سید وحید گنجیانی

سردبیر: محمد مزروعی سبدانی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود زاویه 4

سپیده

صاحب امتیاز: کانون فانوس مدیریت فرهنگی

مدیر مسئول: زهرا رفعت جو

سردبیر: سعید زارعی منوجان

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

 

سربالایی

صاحب امتیاز: مدیریت فرهنگی دانشگاه

مدیر مسئول: حسین شیخ پور نایینی

سردبیر: فرج اله زارعیان جهرمی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

 

سورا

صاحب امتیاز: مهدیس نقی پور

مدیر مسئول: مهدیس نقی پور

سردبیر: مهدیس نقی پور

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود سورا 1

صلح

صاحب امتیاز: کانون صلح مدیریت فرهنگی

مدیر مسئول: اسداله راخداپور

سردبیر: سامر محبت پور

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود صلح 1

طلوع

صاحب امتیاز: کانون همیار سلامت مرکز مشاوره و روان درمانی دانشگاه

مدیر مسئول: مینا زارع

شورای سردبیری: مینا زارع و مریم پوراحمدی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود طلوع 3

محیط بان

صاحب امتیاز: کانون سبز مدیریت فرهنگی

مدیر مسئول: علی تورجی پور

سردبیر: علی تورجی پور

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

محیط بان 8

 

مسیر

صاحب امتیاز: فهیمه محمدپور

مدیر مسئول: فهیمه محمدپور

سردبیر: فهیمه محمدپور

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود مسیر2

نه اسفند

صاحب امتیاز: مجمع یادواره شهدای دانشجویان

مدیر مسئول: سید مهدی طباطبایی

سردبیر: سید مهدی طباطبایی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

 

هم پا

صاحب امتیاز: اداره خوابگاه های برادران دانشگاه

مدیر مسئول: مهدی بناکار

سردبیر: الهام قدرتی

زمینه انتشار: فرهنگی اجتماعی

دانلود هم پا 2