بایگانی دسته: کارگاه های آموزشی نشریات

کارگاه های آموزشی نشریات

کارگاه های آموزشی نشریات در دانشگاه شیراز معمولا در سه قالب برگزار می شود:

 

 1-کارگاه های مجوز نشریات

بر اساس ماده 15دستورالعمل ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی، انتشار نخستین شماره نشریه منوط به طی دوره آموزشی و  اخذ گواهی پایان دوره توسط صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر براساس برنامه آموزشی مصوب شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی است.صاحب امتیاز حقیقی، مدیرمسئول و سردبیر پس از دریافت مجوز انتشار نشریه باید در کارگاه آموزشی نشریات شرکت نمایند تا بتوانند شماره نخستین نشریه خود را منتشر کنند. به صورت معمول در هر سال تحصیلی چهار کارگاه برگزار می شود. زمان تقریبی برگزاری این کارگاه ها به ترتیب مهرماه، آذرماه، بهمن ماه و اردیبهشت ماه می باشد و زمان دقیق برگزاری و اطلاعیه ثبت نام در کارگاه، از طریق سایت معاونت فرهنگی اجتماعی و کانال تلگرامی خانه نشریات، اتوماسیون آموزشی و اتوماسیون اداری دانشگاه اعلام می شود.

 

 2-کارگاه های تخصصی نشریات

مجموعه کارگاه های تخصصی نشریات توسط خانه نشریات در دانشگاه شیراز برگزار می شود. این کارگاه ها شامل: روزنامه نگاری چند رسانه ای؛ ارائه الگویی برای نشریه دانشجویی حرفه ای از تحریر تا انتشار؛ ارزیابی و نقد نشریات بر اساس معیارهای داوری جشنواره نشریات دانشجویی کشور؛ اصول ویراستاری؛ خبر و تیتر؛ گزارش و مصاحبه؛ عکاسی خبری؛ اصول مقاله نویسی علمی؛ یادداشت و مقاله نویسی مطبوعاتی؛ کار با نرم افزار InDesign (گرافیک و صفحه آرایی مطبوعاتی)؛ اصول طراحی لوگو، جلد، گرافیک و صفحه آرایی مطبوعاتی؛  فن بیان و اجرا برای نشریات صوتی؛ اینفوگرافی (اطلاع رسانی از طریق تصویر) و … می باشد.

 

3- کارگاه های توان افزایی فعالین فرهنگی

کارگاه های توان افزایی فعالین فرهنگی توسط خانه نشریات با همکاری اداره فعالیت های فرهنگی اجتماعی برگزار می شود. این کارگاه ها شامل: اصول فن بیان و مذاکره و امورقراردادها؛ کارگروهی و آموزش مبتنی بر تیم (TBL)؛ مدیریت اجرایی (MBA)؛  افزایش تاب آوری فردی و کاهش خشم و هیجان؛ اخلاق حرفه ای و … بوده و با حضور اساتید مجرب به علاقمندان آموزش داده می شود.