معرفی تشکل های اسلامی

به منظور تحقق آرمان های حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق دانشگاه اسلامی و همچنین به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشجویان و دانشگاهیان، تشکل های دانشجویی در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه ها تشکیل گردیده است. دانشگاه شیراز  با داشتن 9 تشکل دانشجویی اقدام به برگزاری فعالیت های مختلف اجتماعی سیاسی و فرهنگی از قبیل: سخنرانی سیاسی اجتماعی، مناظره، کرسی آزاد اندیشی و … برای ذائقه های مختلف  در بین دانشجویان و دانشگاهیان می نمایند. انتخابات شورای مرکزی تشکل ها هر ساله برگزار و دانشجویان علاقه مند می توانند با عضویت در این تشکل های دانشجویی به فعالیت بپردازند. هیأت نظارت برتشکل های اسلامی در دانشگاه شیراز مرکب از: رئیس دانشگاه (رئیس هیأت نظارت)، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد. تشکل های دانشجویی دانشگاه شیراز به شرح ذیل می باشند:

 

1 – انجمن اسلامی دانشجویان

2 – انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان

3 – انجمن وفاق و توسعه دانشجویان

4 – بسیج دانشجویی

5 – جامعه اسلامی دانشجویان

6- مجمع دانشجویی آرمان

7 – مجمع دختران مسلمان

8 – مجمع یادواره شهدای دانشجویان

9- هیأت محبین اهل بیت (س)