سلسله کارگاه‌های آموزشی حس خوب زندگی

کارگاه آموزشي فضاي مجازي – فرصت ها و چالش ها :

 

 

کارگاه هوش اخلاقي – دکتر خوشبخت :

 

 

کارگاه آموزشی هدايت دانشجويان به سمت کارآفرينی

 

کارگاه تغذیه مناسب در ایام شیوع ویروس کرونا

دانلود فایل کارگاه تغذیه مناسب در ایام شیوع ویروس کرونا