انتشار 121 نشریه دانشگاهی در نیمه‌ دوم سال 1400

✅ انتشار 121 نشریه دانشگاهی در نیمه‌ دوم سال 1400

به گزارش اداره فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی و خانه نشریات معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز، 69 عنوان نشریه در قالب 121 شماره با همت دانشجویان و دانشگاهیان فعال در حوزه‌ نشریات دانشگاه شیراز و با حمایت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه، در نیمه‌ دوم سال 1400 منتشر شد. در این گزارش فهرست نشریات منتشرشده به ترتیب حروف الفبای نام نشریه به شرح زیر بیان شده است:
1- نشریه علمی دانشجویی «آبانگان 3» به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی آب؛
2- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «آدینه 10 و 11» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
3- نشریه علمی دانشجویی «آذرخش 9» به صاحب امتیازی انجمن علمی مهندسی برق؛
4- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «آرمانشهر 29 و 30» به صاحب امتیازی مجمع دانشجویی آرمان؛
5- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی دانشجویی «آژند 2» به صاحب امتیازی زهرا گلبن حقیقی؛
6- نشریه علمی دانشجویی «آموزه‌های حقوقی 12» به صاحب امتیازی انجمن علمی حقوق؛
7- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «آوا 68» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
8- نشریه علمی دانشجویی «آوای تربیت 5» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی علوم تربیتی؛
9- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «ابن بطوطه 1» به صاحب‌ امتیازی کانون ایرانشناسی و گردشگری خواهران؛
10- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «اختر 21» به صاحب امتیازی انجمن وفاق و توسعه دانشجویان؛
11- نشریه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دانشجویی «استارت آپ 3» به صاحب امتیازی ابوالفضل زندوی فرد؛
12- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «اشارت 18» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی؛
13- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «اقلیما 4 و 5» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
14- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «انعکاس 8 و 9» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
15- نشریه علمی دانشجویی «ایران زمین 1» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی علوم زمین؛
16- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «ایشیق 3» به صاحب امتیازی فاطمه رضائی؛
17- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «ایهام 1» به صاحب امتیازی حسین آگاهی؛
18- نشریه علمی فرهنگی اجتماعی دانشگاهی «به روان 14» به صاحب امتیازی مرکز مشاوره و روان درمانی؛
19- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «به زبان آدمی زاد 10» به صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان؛
20- نشریه علمی دانشجویی «بهبود 1» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی آمار؛
21- نشریه علمی دانشجویی «بهین 32» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی مدیریت؛
22- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «بینات 12» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی؛
23- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «پابرهنه 68، 69 و 70» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان؛
24- نشریه علمی دانشجویی «پتروپاک 1» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی مهندسی گاز؛
25- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «پیام سیاست 8 و 9» به صاحب امتیازی انجمن وفاق و توسعه دانشجویان؛
26- نشریه علمی «تابش 21» به صاحب امتیازی انجمن علمی فیزیک؛
27- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «تمیم 11» به صاحب امتیازی مجمع دختران مسلمان؛
28- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «جرعه» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛
29- نشریه علمی فرهنگی ادبی دانشجویی «جریان 1» به صاحب امتیازی انجمن علمی علوم انسانی دیجیتال؛
30- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «جمهوری 6» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
31- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «چراغ دستی 23» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده‌های مهندسی؛
32- نشریه ادبی «چیستا 4» به صاحب امتیازی کانون ادبی؛
33- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «خط حزب الله 9» به صاحب امتیازی جامعه اسلامی دانشجویان؛
34- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشگاهی «خوابگاه صفر ارم 17» به صاحب امتیازی واحد فرهنگی خوابگاه دختران مدیریت اجتماعی؛
35- نشریه علمی دانشجویی «دانشورز 22 و 23» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی؛
36- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «در امتداد نور 1 و 2» به صاحب امتیازی پایگاه بسیج دانشجویی علوم انسانی؛
37- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «در آستانه 3 و 4» به صاحب امتیازی مهدی غلامشاهی؛
38- نشریه هنری دانشجویی «درخشش 1 و 2» به صاحب امتیازی محمد محمدی؛
39- نشریه هنری ادبی دانشجویی «دف 7» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
40- نشریه فرهنگی دانشجویی «دیدار 141، 142، 143، 144، 145 و146» به صاحب امتیازی مجمع یادواره شهدای دانشجویان؛
41- نشریه علمی دانشجویی «راهبرد 1» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی پایدار؛
42- نشریه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دانشجویی «رنگ 1 و 2» به صاحب امتیازی فائزه ریاحی مدوار؛
43- نشریه علمی دانشجویی «روشنا 16» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی انرژی و محیط زیست؛
44- نشریه علمی دانشجویی «رویش 11» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی زیست شناسی؛
45- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «رؤیت 3 و 4» به صاحب امتیازی ابوالفضل ناصری؛
46- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «زروان 1، 2 و 3» به صاحب امتیازی امید پورقیومی؛
47- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «سرک 20» به صاحب امتیازی انجمن اسلامی دانشجویان؛
48- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «شهید همت 34» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی؛
49- نشریه ادبی دانشجویی «صد دانه یاقوت 6 و 7» به صاحب امتیازی معصومه مرادی؛
50- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «طلوع5 و 6» به صاحب امتیازی کانون همیاران سلامت روان؛
51- نشریه فرهنگی قرآنی دانشجویی «طهورا 21 و 22» به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت؛
52- نشریه علمی دانشجویی «عصر 6 و 7» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی الهیات؛
53- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «عهد 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146، 147، 148، 149، 150، 151 و 152» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی؛
54- نشریه علمی دانشجویی «فرایند 20» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی؛
55- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «فرصت 4» به صاحب امتیازی آرین محزون؛
56- نشریه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دانشجویی «گام دوم 11 و 12» به صاحب امتیازی الهه زارع؛
57- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «لیوا 2 و ویژه‌نامه» به صاحب امتیازی فهیمه سهرابی؛
58- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «مارکوپولو 3» به صاحب‌ امتیازی انجمن کانون ایرانشناسی و گردشگری برادران؛
59- نشریه علمی دانشگاهی «مکران و خلیج فارس 3 و ویژه‌نامه» به صاحب‌ امتیازی مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس؛
60- نشریه فرهنگی اجتماعی اقتصادی دانشجویی «موعود 8 و 9» به صاحب امتیازی کانون مهدویت؛
61- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «ن والقلم 6 و 7» به صاحب امتیازی پدرام کمالی اردکانی؛
62- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «نقطه زن 2» به صاحب امتیازی امیرحسین پور بهزادی؛
63- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «نگاه 6» به صاحب امتیازی انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان؛
64- نشریه فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی دانشجویی «نوش دارو 8 و9» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی؛
65- نشریه فرهنگی اجتماعی دانشجویی «نه اسفند 33» به صاحب امتیازی مجمع یادواره شهدای دانشجویان؛
66- نشریه هنری دانشجویی «هامون 1» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی؛
67- نشریه علمی دانشجویی «هفت 22» به صاحب‌ امتیازی انجمن علمی شهرسازی؛
68- نشریه فرهنگی اجتماعی «هم پا 5» به صاحب امتیازی اداره خوابگاه‌های برادران؛
69- نشریه فرهنگی دانشجویی «هونواک 1» به صاحب امتیازی کانون موسیقی.
گفتنی است، در حال حاضر دانشگاه شیراز 142 نشریه دانشگاهی دارد که در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، ادبی، هنری، قرآنی، خبری و صنفی فعالیت دارند. علاقه‌مندان می‌توانند جهت مطالعه‌ نشریات مذکور به فضاهای مجازی صاحبان امتیاز مراجعه نمایند. همچنین دانشجویان دانشگاه شیراز می‌توانند، جهت دریافت مجوز انتشار نشریه در سامانه جامع نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به نشانی https://journals.dmsrt.ir ثبت نام کرده و با خانه نشریات معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه در ارتباط باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *