بایگانی دسته: اطلاعیه ها

اسامی برگزیدگان اولین جشنواره علمی فرهنگی نهج البلاغه

اسامی برگزیدگان اولین جشنواره علمی فرهنگی نهج البلاغه.برگزیدگان می توانند جهت دریافت جوایز خود از تاریخ شنبه ۲۸ بهمن ماه به معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شیراز- طبقه ۳- اتاق ۳۰۴ مراجعه نمایند.

اولین جشنواره علمی فرهنگی نهج البلاغه ویژه کلیه دانشگاهیان دانشگاه شیراز(اساتید- کارمندان و دانشجویان) همراه با جوایز ارزنده و نفیس

اولین جشنواره علمی فرهنگی نهج البلاغه ویژه کلیه دانشگاهیان دانشگاه شیراز(اساتید- کارمندان و دانشجویان) همراه با جوایز ارزنده و نفیس

دانلود حکمت ۱۰۰ تا ۲۰۰ نهج البلاغه