سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه

« شرح وظایف سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه »
جناب آقای دکتر سید مجتبی واعظی

 

 • ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه­های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
 • تدوین آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی­صلاح برای تصویب.
 • ارائه گزارش­های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
 • پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت­های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
 • نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.
 • برنامه­ریزی، تنظیم فعالیت­ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی­ربط مطابق با اولویت­های دانشگاه.
 • همکاری با سایر معاونت­ها جهت حسن اجرای برنامه­های دانشگاه.
 • راهبری و نظارت بر حسن اجرای کلیه امورفرهنگی دانشگاه در سطوح استادان، دانشجویان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آیین­نامه های مربوط و با همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذی­ربط.
 • تطبیق و اجرای سیاست­های راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه­ها در حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی.
 • رصد وضعیت کلی فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه و همچنین انجام مطالعات و پژوهش­های لازم با همکاری معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه به منظور برنامه­ریزی و سیاستگذاری فعالیت­های فرهنگی جهت گسترش و تعمیق ارزش­های اسلامی- ایرانی- انقلابی در همه سطوح دانشگاه و ارائه گزارش به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی.
 • برنامه­ریزی به منظور توسعه آموزش­های فرهنگی، سیاسی و اخلاقی از طریق برگزاری کلاس­های آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری و سیاسی دانشگاهی با استفاده بهینه از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی و نظارت بر آن­ها.
 • فراهم آوردن زمینه ترغیب عناصر دانشگاه به منظور حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه.
 • اهتمام به ترویج فرهنگ گفتگو، نقد و روشمند، آزاداندیشی و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با صاحب­نظران علمی، فرهنگی و سیاسی.
 • مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی از طریق تسهیل در فرآیند تصویب طرح­ها، پیشنهاد برنامه­های لازم و پیگیری وظایف محوله.
 • پیگیری ابلاغ مصوبات، مقررات و آیین­نامه­ها و اطلاع­رسانی به واحدهای مرتبط در داخل یا خارج دانشگاه، با هدف ایجاد هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای آن­ها و ارائه گزارش ارزیابی به شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.
 • شماره تماس: ۳۶۱۳۵۲۱۰
 •  دورنگار: ۳۶۲۶۳۰۹۴
 •  آدرس پست الکترونیکی: akhond@chem.susc.ac.ir