• 5

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

آخرین اخبار

گزارش از نحوه برگزاري برنامه: اداره همکاری های فرهنگی مدیریت فرهنگی دانشگاه در راستای صیانت از هویت و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی و تقویت----ادامه مطلب


گزارش از نحوه برگزاري برنامه: اداره همکاری های فرهنگی مدیریت فرهنگی دانشگاه در راستای صیانت از هویت و فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی و تقویت----ادامه مطلب


نمایشگاه بصیرت عاشورایی : زمان برگزاری نمایشگاه: 6/8/93 لغایت 15/8/93 ساعت 16 لغایت 21 مکان: طبقه فوقانی مجتمع کوثر واحد فرهنگی خوابگاه های خواهران


نمایشگاه و فروشگاه شروع نمایشگاه از تاریخ: سه شنبه 29/7/93 - ساعت 16 لغایت 21 مکان برگزاری: طبقه فوقانی مجتمع فرهنگی کوثر( جنب خوابگاه 8 ارم) منتظر حضور شما علاقمندان هستیم. واحد فرهنگی خوابگاه های خواهران